ИЗБОРИ 2018

ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА
ПОВОДОМ ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА  РАСПИСАНИХ ЗА 4. МАРТ 2018. ГОДИНЕ

ИЗЛАГАЊЕ ДЕЛА БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ГРАД БЕОГРАД
До закључења бирачког списка, односно до 16. фебруара 2018. године у 24,00 часа, грађани се могу обратити Управама градских општина на територији града Београда за УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК ЗА ГРАД БЕОГРАД, ради провере да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни (члан 14. Закона о јединственом бирачком списку и  тачка 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку).

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРОМЕНАМА У БИРАЧКОМ СПИСКУ ЗА ГРАД БЕОГРАД
До закључења бирачког списка, односно до 16. фебруара 2018. године у 24,00 часа, грађани могу од Управа градских општина на територији града Београда, ЗАХТЕВАТИ ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРОМЕНАМА У БИРАЧКОМ СПИСКУ ЗА ГРАД БЕОГРАД (члан 14. Закона о јединственом бирачком списку).

СВЕ НАВЕДЕНЕ РАДЊЕ МОГУ СЕ ОБАВИТИ У ПРОСТОРИЈАМА ГО ВОЖДОВАЦ, СОБА 37.

РАДНО ВРЕМЕ:
СВАКОГ РАДНОГ ДАНА У ПЕРИОДУ од 08,00 до 20,00 ЧАСОВА
СУБОТОМ и НЕДЕЉОМ У ПЕРИОДУ од 10,00 до 14,00 часова.

СВА ОБАВЕШТЕЊА МОГУ СЕ ДОБИТИ НА ТЕЛ. 245-88-90.