ZAŠTITA KOMPLEKSA PARK ŠUME „STEPIN LUG“

Na inicijativu Zavoda za zaštitu prirode Srbije organizovan je sastanak na kome je ispred Opštine Voždovac prisustvovao član Veća zadužen za ekologiju Dragan Rajić kao i predstavnici Zavoda za zaštitu prirode Srbije, predstavnici „Srbijašume“ i Šumarskog fakulteta. Na sastanku je bilo reči o definisanju preliminarnih granica Spomenika prirode „Stepin lug“. Nakon sastanka prisutni su obišli spomenik kulture – rodnu kuću Vojvode Stepe u Kumodraž selu.

Lokalitet nekada poznat pod nazivom „Titov Gaj“, a danas „Stepin Lug“, osmišljen je i uređen kao memorijalni kompleks park šuma,  u čijem su obuhvatu prostorne celine i njihovi delovi: Stepin lug, Baba Velka, Torlak i Jajinci. Sa formiranjem koncepta kompleksa park šume „Stepin Lug“ započelo se 1972. godine, od strane Javno-komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilio“ Beograd. Park šuma je 1991. godine ustupljena na upravljanje i čuvanje Javnom preduzeću „Srbijašume“, gazdinskoj jedinici „Avala“, koja se o njemu još uvek aktivno stara.

Zaštita kompleksa park šume „Stepin lug“ planirana je radi očuvanja prirodnih vrednosti, strukture i kvaliteta šume, zemljišta i vazduha, kao i unapređenja prostorne celine koja je važan deo sistema gradskog zelenila i koja primarno doprinosi regulisanju i poboljšanju mikroklimatskih uslova i uslova za odmor i rekreaciju i kao takva ima izuzetan bioekološki i urbani značaj za grad Beograd. Novo prirodno dobro, činiće deo zelenog koridora grada Beograda i predstavljaće važnu tačku odbrane degradacije prirodnih vrednosti u njegovom neposrednom okruženju.

Podelite vest: