Obaveštenje o donetom rešenju o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje stambeno – poslovnog kompleksa „Elixir Voždovac”

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o donetom rešenju o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje stambeno – poslovnog kompleksa „Elixir Voždovac”

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Karađorđeva 71
objavljuje
OBAVEŠTENjE

Sekretarijat za zaštitu životne sredine, na zahtev nosioca projekta preduzeća „Elixir Craft” d.o.o. Šabac, Hajduk Veljkova 1, sproveo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje stambeno – poslovnog kompleksa „Elixir Voždovac” na katastarskim parcelama broj 7772/1, 7772/2 i 7764/62 KO Voždovac, na području gradske opštine Voždovac u Beogradu.
U sprovedenom postupku doneto je rešenje da za predmetni projekat nije potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu, uzimajući u obzir raspoloživu dokumentaciju i podatke o lokaciji, nameni i karakteristikama projekta, pri čemu je ocenjeno da se, uz primenu važećih tehničkih normativa i standarda propisanih za ovu vrstu objekata, kao i mera zaštite životne sredine koje su utvrđene donetim rešenjem – ne očekuju značajni negativni uticaji projekta na činioce životne sredine.
Donetim rešenjem utvrđena je obaveza nosioca projekta da, u slučaju rekonstrukcije, proširenja kapaciteta ili prestanka rada predmetnog projekta, podnese zahtev nadležnom organu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu.
Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid u doneto rešenje na službenom sajtu grada Beograda (www.beograd.rs, Gradski oglasi) i izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko prvostepenog organa.
Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 135/04 i 36/09).

Podelite vest: