ČASOVI ODBRANE ZA VOŽDOVAČKE MATURANTE

Na danas održanom sastanku u opštini Voždovac pokrenuta je inicijativa da se u voždovačkim srednjim školama održe časovi na kojima će maturanti učiti osnovne teme vezane za odbranu zemlje. Ovaj predlog održavanja nastave od tri informativna i jednog praktičnog časa za učenike završnih razreda srednjih škola, pokrenulo je Ministarstvo odbrane i uputilo ga Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a sprovodi se u saradnji sa gradskim Sekratarijatom za obrazovanje i dečju zaštitu.

Prema rečima pukovnika Dragana Stojčića, načelnika  Regionalnog centra Ministarstva odbrane Beograda, realizacija nastave o temama iz domena odbrane i bezbednosti – od fizičke do bezbednosti na sajber prostoru, neophodna je upravo deci koja se sa ovim problemima susreću na svakom koraku.

Na ovim časovima obrađivaće se osnovne teme, kao što su: Mesto, uloga i zadaci VS u sistemu bezbednosti Republike Srbije; Vojna obaveza u Republici Srbiji; Kako  postati oficir i profesionalni vojnik; Bojni otrovi, biološka i zapaljiva sredstva; Civilna zaštita i dr. Predviđeno je da nastavu drže stručna vojna lica ili nastavnici odbrane, po materijalu i prezentaciji Ministarstva odbrane.

Na održanom sastanku u Opštini realizaciju nastave sa predstavnicima svih voždovačkih srednjih škola, dogovarali su Miloš Stojanović, član Veća opštine Voždovac zadužen za predškolske i školske ustanove, Saša Stojanović iz Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu, pukovnik Dragan Stojčić, načelnik  Regionalnog centra Ministarstve odbrane Beograda i potpukovnik Vujadin Vidović iz Odeljenja za pripremu odbrane.

Podelite vest: