ЦЕНТАР ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

У оквиру пројекта „Локални омбудсман и медијација“ у Градској општини Вождовац основан је, први у Републици Србији, ЦЕНТАР ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ СПОРОВА у локалној заједници, где се уз учешће заштитника грађана ГО Вождовац и специјализованих посредника/медијатора, грађанима пружају на њихов предлог бесплатне услуге посредовања у споровима.

ПОСРЕДОВАЊЕ/МЕДИЈАЦИЈА је начин мирног решавања спорова у коме две или више страна, уз помоћ посредника/медијатора долази до заједнички прихватљивог решења.

Контакт Центра за мирно решавање спорова:
Устаничка 66
Тел. 344-94-23

Контакт Заштитника грађана ГО Вождовац
Устаничка 53
Тел. 244-42-47

mirno-resavanje-sporova