Центар Министарства одбране за локалну самоуправу Вождовац

Центар Министарства одбране за локалну самоуправу Вождовац (бивши Војни одсек)

Устаничка 64/IV спрат
Тел. 011/244-817; 2422-819
Радно време са странкама сваког радног дана од 08 до 14 часова.