ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016

30.12.2016. Отворени поступак јавне набавке услуга: “Услуге фиксне телефоније”, број 404-190/16
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Питања и одговори, 27.01.2017.

4. Одлука о додели уговора, 31.01.2017.

5. Обавештење о закљученом уговору, 09.02.2017.

22.12.2016. Поступак јавне набавке мале вредности добара: “Набавка спортске опреме-2”, број 404-185/16
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Одлука о додели уговора, 10.01.2017.

4. Обавештење о закљученом уговору, 25.01.2017.

22.12.2016. Отворени поступак јавне набавке услуга: “Услуге мобилне телефоније”, број 404-183/16
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Питања и одговори, 26.12.2016.
4. Измена конкурсне документације, 26.12.2016
5. Техничка исправка конкурсне документације, 30.12.2016.
6. Питања и одговори 2, 11.01.2017.
7. Питања и одговори 3, 16.01.2017.

8. Одлука о додели уговора, 25.01.2017.

9. Обавештење о закљученом уговору, 10.02.2017.

01.12.2016. Поступак јавне набавке мале вредности добара: “Набавка спортске опреме”, број 404-177/16
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Одлука о обустави поступка, 14.12.2016.
4. Обавештење о обустави поступка, 21.12.2016.

21.11.2016. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: “Вождовачке чаролије”, број 404-172/16
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Одлука о додели уговора, 29.11.2016.

4. Обавештење о закљученом уговору, 05.12.2016.

21.11.2016. Отворени поступак јавне набавке радова: „Уређење зелених површина и дечијих игралишта на углу Паунове и Коканове улице, Вождовац”, број 404-167/16
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Одлука о додели уговора, 10.01.2017.

4. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, 19.01.2017.

5. Обавештење о закљученом уговору, 24.02.2017.

6. Одлука о измени уговора о јавној набавци, 17.03.2017.

07.11.2016. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: „Услуге израде пројекта-Санација клизишта Тимочки пут“, број 404-164/16
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 15.11.2016.

4. Обавештење о закљученом уговору, 17.11.2016.

27.10.2016. Поступак јавне набавке мале вредности са циљем закључења оквирног споразума: „Услуге поправки и одржавања-хитне интервенције по школама“, број 404-156/16
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација
3. Одлука о закључењу оквирног споразума, 27.10.2016.
4. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, 15.11.2016.

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, број 404-158/16
1. Преузимање

20.10.2016. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: “Услуге чишћења снега”, број 404-155/16
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 01.11.2016.
4. Обавештење о закљученом уговору, 01.11.2016.

22.08.2016. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: “Здравствени преглед запослених”, број 404-122/16
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Питања и одговори, 23.08.2016.
4. Одлука о додели уговора, 31.08.2016.
5. Обавештење о закљученом уговору, 01.09.2016.

11.08.2016. Поступак јавне набавке мале вредности радова: “Реконструкција игралишта у Степојевачкој”, број 404-127/16
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Питања и одговори, 15.08.2016.

4. Одлука о додели уговора, 19.08.2016.
5. Обавештење о закљученом уговору, 29.08.2016.

28.07.2016. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: “Енергетска ефикасност”, број 404-128/16
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 05.08.2016.
4. Обавештење о закљученом уговору, 11.08.2016.

02.06.2016. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: “Чишћење септичких јама”, број 404-92/16
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Одлука о додели уговора, 17.06.2016.

4. Обавештење о закљученом уговору, 23.06.2016.

22.04.2016. Отворени поступак јавне набавке услуга: „Чишћење зграде“, број 404-78/16
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Питања и одговори, 12.05.2016.

4. Питања и одговори, 19.05.2016.
5. Одлука о додели уговора, 25.05.2016.
6. Обавештење о закљученом уговору, 08.06.2016.
7. Одлука о измени уговора о јавној набавци, 17.01.2018.

21.04.2016. Отворени поступак јавне набавке услуга: “Услуге физичког обезбеђења објеката”, број 404-77/16
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Измена конкурсне документације, 20.05.2016.

4. Измењена конкурсна документација, 20.05.2016.

5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 20.05.2016.
6. Одлука о додели уговора, 25.05.2016.
7. Обавештење о закљученом уговору, 07.06.2016.
8. Одлука о измени уговора о јавној набавци, 17.01.2018.

05.04.2016. Јавна набавка мале вредности услуга: “Услуге рушења”, број 404-70/16
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Питања и одговори, 11.04.2016.

4. Одлука о додели уговора, 22.04.2016.

5. Обавештење о закљученом уговору, 05.05.2016.

31.03.2016. Отворени поступак јавне набавке услуга: “Превоз ученика са специјалним потребама”, број 404-69/16
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 22.04.2016.
4. Одлука о додели уговора, 10.05.2016.

5. Обавештење о закљученом уговору, 11.05.2016.
6. Одлука о измени уговора о јавној набавци, 18.02.2019.

31.03.2016. Отворени поступак јавне набавке услуга: “Превоз ученика”, број 404-68/16
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 20.04.2016.
4. Питања и одговори, 22.04.2016.
5. Одлука о додели уговора, 10.05.2016.

6. Обавештење о закљученом уговору, 11.05.2016.
7. Одлука о измени уговора о јавној набавци, 18.02.2019.

28.03.2016. Поступак јавне набавке мале вредности услуга: „Заштита животне средине – Еко патрола“, број 404-67/16
1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 06.04.2016.

4. Обавештење о закљученом уговору, 06.04.2016.

15.03.2016. Поступак јавне набавке мале вредности услуга са циљем закључења оквирног споразума: „Надзор“, број 404-62/16
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација

3. Одлука о закључењу оквирног споразума, 25.03.2016.
4. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, 31.03.2016.

14.03.2016. Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда: “Додатни (непредвиђени) радови на изградњи Дома Здравља Јајинци”, број 404-63/16
1. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
2. Конкурсна документација

3. Одлука о додели уговора, 22.03.2016.

4. Обавештење о закљученом уговору, 23.03.2016.

07.03.2016. Јавна набавка мале вредности услуга: “Сервисирање и поправка аутомобила”, број 404-60/16
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору, 21.03.2016.

29.02.2016. Јавна набавка мале вредности добара: “Канцеларијски намештај”, број 404-51/16
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 02.03.2016.
4. Питања и одговори, 03.03.2016.

5. Одлука о додели уговора, 09.03.2016.
6. Измена одлуке о додели уговора, 10.03.2016.

7. Обавештење о закљученом уговору, 22.03.2016.

24.02.2016. Јавна набавка мале вредности добара: “Канцеларијски материјал”, број 404-40/16
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 04.03.2016.

4. Обавештење о закљученом уговору, 15.03.2016.

18.02.2016. Отворени поступак јавне набавке радова: “Асфалтирање некатегорисаних путева”, број 404-36/16
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Измена конкурсне документације, 19.02.2016.

4. Измењена конкурсна документација, 19.02.2016.

5. Питања и одговори, 02.03.2016.

6. Одлука о додели уговора, 22.03.2016.

7. Обавештење о закљученом уговору, 23.03.2016.

12.02.2016. Отворени поступак јавне набавке услуга: “Снимање постојећег стања улица”, број 404-29/16
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 25.02.2016.
4. Измена конкурсне документације, 25.02.2016.
5. Измењена конкурсна документација, 25.02.2016.
6. Одлука о додели уговора, 15.03.2016.
7. Обавештење о закљученом уговору, 16.03.2016.

12.02.2016. Јавна набавка мале вредности услуга: “Излети за пензионере”, број 404-04/16
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 24.02.2016.

4. Обавештење о закљученом уговору, 01.03.2016.

11.02.2016. Отворени поступак јавне набавке радова: „Друга фаза изградње сале при ОШ Васа Чарапић – Зуце“, број 404-21/16
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 15.03.2016.

4. Обавештење о закљученом уговору, 18.03.2016.

09.02.2016. Јавна набавке мале вредности услуга: “Топографско снимање улица”, број 404-03/16
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора, 17.02.2016.
4. Обавештење о закљученом уговору, 19.02.2016.

08.02.2016. Отворени поступак јавне набавке услуга: “Штампа по поруџбини”, број 404-04/16
1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори, 10.02.2016.

4. Измена конкурсне документације, 10.02.2016.
5. Измењена конкурсна документација, 10.02.2016.
6. Питања и одговори 2, 11.02.2016.
7. Одлука о додели уговора, 18.03.2016.

8. Обавештење о закљученом уговору, 31.03.2016.

9. Одлука о измени уговора о јавној набавци, 23.03.2017.