ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2014

01.12.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Бр. јавне набавке: 404 – 115 /14 Предмет јавне набавке: „Преграђивање сале Услужног центра у Градској општини Вождовац” Јавна набавка мале вредност
Јавни позив
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

18.11.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Бр. јавне набавке: 404 – 108 /14 Предмет јавне набавке: „Преграђивање сале Услужног центра у Градској општини Вождовац Поступак: Јавна набавка мале вредност
Јавни позив
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 28.11.2014.

17.11.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Бр. јавне набавке: 404 –  110 /14 Предмет јавне набавке: „Реконструкција крова на Дому културе у Рипњу, и Уређење пешачких стаза, степеништа и приступних стаза за инвалиде на територији Г.О. Вождовац“
Јавни позив
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока 15.12.2014. године
Oбавештење о додели уговора  19.01.2015. године

06.11.2014. Измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности која се односи на „Набавку рачунара и рачунарске опреме за потребе Управе ГО Вождовац”
Конкурсна документација

05.11.2014. Јавна набавка мале вредности која се односи на „Набавку рачунара и рачунарске опреме за потребе Управе ГО Вождовац” , број 404-104/14
Јавни позив
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА 01.12.2014.

03.10.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Бр. јавне набавке:404-93/14  Предмет јавне набавке: „Рушење безправно  изграђених објеката, делова објеката и уклањање дивљих депонија, предмета и ствари на територији ГО Вождовац”
Јавни позив за подношење понуде рушење
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

03.10.2014. Јавна набавка велике вредности од стране више наручилаца, обликована у 2 партије, која се односи на: „Набавка радова на поправци Центра  за културу и спорт Шумице”, број 404-94/14
Јавни позив
Конкурсна документација
Обавештење о додели уговора додато 25.11.2014.

10.09.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Бр. јавне набавке: 404 – 88 /14 Предмет јавне набавке: „Покривање отвора на пасарелама у насељу Бањица 1 и 2″- Поступак: Јавна набавка мале вредности
Јавни позив
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

05.09.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Бр. јавне набавке: 404 –  89 /14 Предмет јавне набавке: Адаптација санитарних чворова у:  1. ОШ „Ђура Даничић”; 2. ОШ „Змај Јова Јовановић”, 3. ОШ „Карађорђе”, 4.  ОШ „Вук Караџић”
Јавни позив
Конкурсна документација
Додатна објашњењa 1
Додатна објашњења 2
Додатна објашњења 3  23.09.2014.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

15.08.2014. Питања и одговори везани за конкурсну документацију јавне набавке „Набавку ранчева и перница за ђаке прваке на територији ГО Вождовац”, број 404-85/14
Додатна објашњења 1
Додатна објашњења 2
Додатна објашњења 3

12.08.2014. Јавна набавка мале вредности која се односи на „Набавку ранчева и перница за ђаке прваке на територији ГО Вождовац”, број 404-85/14
Јавни позив
Конкурсна документација

11.08.2014. Јавна набавка мале вредности које се односи на „Адаптацију просторија МЗ Браћа Јерковић у формирање дечијег вртића” бр 404- 83/14
Јавни позив
Конкурсна документација
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

11.08.2014. Јавна набавка мале вредности која се односи на „Заштиту животне средина-еко патрола” на територији ГО Вождовац бр 404-84/14
Јавни позив
Конкурсна документација

18.07.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  Бр. јавне набавке: 404-53/14 Предмет јавне набавке: „НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА”- Поступак: Јавна набавка мале вредности
преузми
Обавештење о продужетку рока за понуде преузми

11.07.2014. Поступак јавне набавке мале вредности – добара „НАБАВКА ОСВЕЖАВАЈУЋИХ ПИЋА (КАФА, ЧАЈ И СЛИЧНО) ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ГО ВОЖДОВАЦ” 404-57/14
Јавни позив
Конкурсна документација

08.07.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Бр. јавне набавке: 404 – 55  /14 Предмет јавне набавке: „Реконструкција Атарског пута на подручју  МЗ КУМОДРАЖ – ,,ПУТ КРОЗ ДРЕНОВУ МЕЂУ“ II Део” Поступак: Јавна набавка мале вредности преузми

22.05.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Бр. јавне набавке: 404 –  47  /14 Предмет јавне набавке: „УСЛУГА ФИЗИЧКОГ  ОБЕЗБЕЂЕЊА УПРАВНЕ ЗГРАДЕ ГО ВОЖДОВЦА”- Поступак Јавна набавка: ОТВОРЕНИ преузми

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

19.05.2014. Бр. јавне набавке: 404 – 50 /14 Предмет јавне набавке: „Извођење радова на aдаптацији просторија МЗ Кумодраж 1, улица Стара бр 1″. Поступак: Јавна набавка мале вредности преузми

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

07.05.2014. Бр. јавне набавке:  404 –   44   /14 Предмет јавне набавке: „Услуга осигурања  имовине” Поступак: Јавна набавка мале вредности преузми

29.04.2014. Бр. јавне набавке: 404 –  37  /14 Предмет јавне набавке: „НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА”- Поступак: Јавна набавка мале вредности преузми

23.04.2014. Бр. јавне набавке: 404 –  32   /14 Предмет јавне набавке: „Услуге сервисирања и одржавања возила”- Поступак: Јавна набавка мале вредности преузми

16.04.2014. Бр. јавне набавке: 404 –  31   /14 Предмет јавне набавке: „НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ГО Вождовац” преузми

15.04.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  Бр. јавне набавке: 404 –  30   /14 Предмет јавне набавке: „Услуге чишћења и одржавања хигијене у згради ГО Вождовац” преузми

01.04.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Бр. јавне набавке: 404 – 25  /14 Предмет јавне набавке: „Реконструкција Атарског пута на подручју  МЗ КУМОДРАЖ – ,,ПУТ КРОЗ ДРЕНОВУ МЕЂУ“ преузми

20.02.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Бр. јавне набавке: 404 – 13  /14 Предмет јавне набавке: „УСЛУГА КОЛЕКТИВНОГ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ” преузми

18.02.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Бр. јавне набавке: 404 – 14  /14 Предмет јавне набавке: „УСЛУГА OБЕЗБЕЂЕЊА УПРАВНЕ ЗГРАДЕ  ГО ВОЖДОВЦА И УСЛУЖНОГ ЦЕНТРА У БЕЛОМ ПОТОКУ” преузми