TELEFONSKE LINIJE DOMA ZDRAVLjA “VOŽDOVAC“ ZA POMOĆ DECI I RODITELjIMA

Dom zdravlja “Voždovac” uključuje se u pružanje psihološke podrške i pomoći u prevazilaženju trauma nastalih kao posledica tragičnih događaja.

Za porodice kojima je potrebna psihološka pomoć i podrška, otvorene su telefonske linije:

  • za decu školskog i predškolskog uzrasta: 063/859-7580 logoped, 011/308-0543 i 011/3080670 psiholog
  • za odraslo stanovništvo: 011/308-0576 psihijatar.

Telefoni će biti dostupni od 07:00 do 20:00 časova svakog radnog dana, stručnu podršku će pružati tim psihologa, logopeda i psihijatara.

Podelite vest: