AKCIJA „NA KONjSKIM LEĐIMA DO ZDRAVOG RAZVOJA“

Opština Voždovac i Sportski savez Voždovac u saradnji sa Konjičkim klubom „Aleksandar“ iz Pinosave i ove godine organizuje program u okviru kojeg se koristi interakcija sa konjima kao osnova za rad sa decom i osobama sa smetnjama u razvoju i bez njih, uključujući i decu i osobe sa fizičkim kongitivnim i emocionalnim teškoćama.

Besplatna akcija „NA KONjSKIM LEĐIMA DO ZDRAVOG RAZVOJA“ namenjena deci sa smetnjama u razvoju, kao vid terapije i rehabilitacije počinje u utorak,16. maja 2023. godine, a aktivnosti u koje su uključeni treneri Kluba „Alekandar“, defektolog i asisten odvijaće se svakog utorka i petka.

Terapija uz pomoć konja se koristi za terapiju osoba sa neurološkim smetnjama ili bolestima kao što su cerebralna paraliza, nemogućnost hodanja ili problem sa održavanjem ravnoteže, kao i u tretmanu autizma, poremećaja u ponašanju ili psihijatrijskih oboljenja. Ovakva terapija poboljšava efekte metoda lečenja tradicionalne medicine, poboljšava emotivno stanje i kvalitet života osoba sa smetnjama u razvoju.

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave na telefon 063/401-414, Konjički klubu „Aleksandar“, Ulica 3. nova broj 87, u Pinosavi.

Podelite vest: