Javna prezentacija UP za izgradnju stambeno poslovnog objekta na građevinskoj parceli GP, koja se formira od katastarskih parcela 2779 i 2780 KO Voždovac, ul. Kolubarska broj 9 i 11

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Oglašava

JAVNU PREZENTACIJU Urbanističkog projekta za izgradnju stambeno poslovnog objekta na građevinskoj parceli GP, koja se formira od katastarskih parcela 2779 i 2780 KO Voždovac, ul. Kolubarska broj 9 i 11, Beograd

JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 27. septembra do 5. oktobra 2022. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je „AULA” d.o.o. iz Beograda, ul. Kraljevačkih žrtava broj 1a.
Zahtev za potvrđivanje Urbanističkog projekta podneo Ilić Nenad iz Beograda, u ime investitora Ilić Nenada iz Beograda.
U toku javnog uvida, elaborat za javni uvid za potrebe izrade Urbanističkog projekta, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.
Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Tijana Mitić mast.inž.arh.; Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, ul. Kraljice Marije br. 1.
Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, najkasnije do 5. oktobra 2022. godine.

Podelite vest: