ГУП Београда до 2041. – Ка јавном дијалогу у току раног јавног увида

Поштовани Вождовчани,
Радни тим за Урбанистичког завода Београда ЈУП, припремио је Елаборат за рани јавни увид у Генерални урбанистички план Београда 2041, који садржи до сада прикупљен радни материјал од важности за овај план.
Елаборат представља Законом прописану платформу знања о нашем граду и има сврху да омогући информисани јавни дијалог свих актера развоја града и постизање заједничког разумевања око приоритета и начина будућег развоја.
Позивамо вас да, у току наредне три недеље погледате припремљени Елаборат за рани јавни увид у Генерални урбанистички план Београда 2041 и да кроз НОВУ АНКЕТУ  „ГУП Београда 2041 – Ка јавном дијалогу у току раног јавног увида“, на брз и једноставан начин, помогнете даље прикупљање релевантних информација, које су нам неопходне за разраду планских решења у следећој фази рада.
Циљ ове анкете је прикупљање додатних, специфичних информација о квалитету живота у насељима нашег града, као и сагледавање ставова, мишљења грађана у односу на кључна развојна питања за које постоји више могућности и праваца развоја.
Резултати ове анкете су јавно доступни уз потпуно поштовање Закона о заштити личних података грађана.
Попуните анкету
Резултати
Поделите вест: