JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE DELA PODRUČJA UZ NOVI AVALSKI PUT, GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt PDR dela područja uz novi Avalski put, Voždovac

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 13.7.2023. godine, utvrdila Nacrt plana detaljne regulacije dela područja uz Novi avalski put, Gradska opština Voždovac na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 09/20, 52/21, 62/23) oglašava

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE DELA PODRUČJA UZ NOVI AVALSKI PUT,
GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC

1. JAVNI UVID obaviće se od 25. septembra do 24. oktobra 2023. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu).
2. JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Kraljice Marije br. 1 (sala na XX spratu), 30. novembra 2023. godine u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.
3. Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu).
4. Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Kraljice Marije br. 1, zaključno sa 24. oktobrom 2023. godine.

Tekst i grafika

Podelite vest: