Javni poziv za dodelu bespovratnih novčanih sredstava u visini osnovnog paketa štampanih udžbenika za prvi razred za učenike osnovnih škola u Beogradu za školsku 2021/2022. godinu

GRAD BEOGRAD
preko Fondacije za mlade talente Grada Beograda

raspisuje
JAVNI POZIV
za dodelu bespovratnih novčanih sredstava u visini osnovnog paketa štampanih udžbenika za prvi i drugi razred (za predmete: matematika, srpski jezik/maternji jezik, svet oko nas i strani jezik kao obavezan predmet) za učenike javnih osnovnih škola na teritoriji grada Beograda za školsku 2021/2022. godinu

Bespovratna sredstva iz ovog javnog poziva namenjena su za kupovinu, odnosno pokriće troškova već kupljenih štampanih udžbenika za prvi i drugi razred za učenike javnih osnovnih škola na teritoriji grada Beograda, za školsku 2021/2022. godinu, i to za predmete: matematika, srpski jezik/maternji jezik, svet oko nas i strani jezik kao obavezan predmet.
Odobrena sredstva se dodeljuju jednokratno i biće uplaćena svakom pojedinačnom podnosiocu blagovremene i potpune prijave na javni poziv na tekući račun naznačen u prijavi podnosioca.
Iznos bespovratnih sredstava za isplatu po pojedinačno upućenoj prijavi na javni poziv biće formiran na osnovu podataka o izabranim udžbenicima dostavljenih Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od strane osnovnih škola, u skladu sa članom 34. Zakona o udžbenicima („Službeni glasnik RS”, broj 27/2018), i cena dostavljenih u ponudi svakog izabranog izdavača.
U skladu sa članom 34. Zakona o udžbenicima („Službeni glasnik RS”, broj 27/2018), osnovne škole iz kataloga udžbenika, prethodno objavljenom na stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, biraju udžbenik za svaki predmet u svakom razredu i o tome izveštavaju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ovim članom propisano je da se u svim odeljenjima istog razreda, iste osnovne škole, za isti predmet po pravilu koristi isti udžbenik jednog izdavača.
Pravo da se prijave na javni poziv za dodelu bespovratnih novčanih sredstava imaju svi roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici dece upisane u prvi i drugi razred javnih osnovnih škola za školsku 2021/2022. godinu na teritoriji grada Beograda, osim učenika koji su dobili besplatne udžbenike po programu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Prijavljivanje na javni poziv je dobrovoljno, a iznos koji dobija svako ko podnese blagovremenu i potpunu prijavu na javni poziv zavisi od osnovne škole u koju je upisano dete podnosioca prijave za školsku 2021/2022. godinu, odnosno koje je izdavače za štampane udžbenike ta škola odabrala za prvi i drugi razred za predmete: matematika, srpski jezik/maternji jezik, svet oko nas i strani jezik kao obavezan predmet. Sredstva će biti isplaćivana svima koji podnesu blagovremenu i potpunu prijavu na javni poziv, bilo da su kupili ili tek kupuju navedene štampane udžbenike.

Potrebna dokumentacija za prijavu na javni poziv

Ispravno popunjen i potpisan obrazac prijave na javni poziv sa traženim prilozima ukoliko se prijava podnosi neposredno u pisanom obliku na adresu fondacije, odnosno sva popunjena obavezna polja sa traženim prilozima ukoliko se prijava podnosi elektronskim putem.
Uz prijavu se prilaže dokumentacija:
1.    kopija očitane, čipovane lične karte roditelja, odnosno zakonskog zastupnika; fotokopija lične karte roditelja, odnosno zakonskog zastupnika, ukoliko lična karta nije čipovana;
2.    kopija kartice tekućeg računa roditelja, odnosno zakonskog zastupnika;
3.    potvrda osnovne škole da je dete đak javne osnovne škole i da u školskoj 2021/22. godini pohađa prvi/drugi razred, kao i da nije dobilo besplatne udžbenike po programu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za školsku 2021/22. godinu;
4.    izjava o obradi podataka o ličnosti.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijave

Obrazac prijave za javni poziv, uputstvo za popunjavanje prijave sa spiskom traženih priloga za javni poziv i obaveštenje/izjava o obradi podataka o ličnosti preuzimaće se počev od 20. avgusta 2021. godine na sajtu Fondacije za mlade talente Grada Beograda, na adresi: www.fondzamladebeograd.rs, u rubrici „Konkursi/Javni pozivi” ili na sajtu Grada Beograda – Gradske uprave Grada Beograda na adresi: www.beograd.rs, u rubrici „Gradski oglasi”.

Prijave na javni poziv u pisanom obliku na obrascu prijave dostavljaju se na adresu: Fondacija za mlade talente, Trg Nikole Pašića 6, Beograd ili se vrše elektronskim putem na sajtu Fondacije za mlade talente grada Beograda na adresi: www.fondzamladebeograd.rs.

Rok za prijavljivanje na javni poziv je od 20. avgusta do 30. septembra 2021. godine.

Obaveštenja o javnom pozivu se mogu dobiti na broj telefona: 011/ 321-6246 ili putem elektronske pošte na adresi: fondzamlade@beograd.gov.rs.

 

Podelite vest: