MEĐUNARODNI DAN DECE ŽRTAVA NASILjA

Ujedinjene nacije su 1983. godine proglasile 4. jun za Međunarodni dan dece žrtava nasilja. Prema podacima UNICEF-a , više od 300.000 dece u svetu služe kao vojnici, a u više od 40 zemalja oko milion dece su zatvorenici . U pet država izriču se i smrtne kazne deci. Oko 150 miliona dece, ispod 15 godina starosti prisiljeno je da radi teške fizičke poslove i da ne pohađa školu.

U našoj zemlji prava deteta ostvaruju se u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima pre svega sa Konvencijom o pravima deteta, Ustavom Republike Srbije i brojnim zakonima koji regulišu ovu materiju, kao što su npr. Krivični i Porodični zakon. Sem toga, Vlada Republike Srbije je 2005. godine donela dokument pod nazivom “Nacionalna strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja”.

Uprkos proklamovanim pravima, prema izveštavanju UNICEF-a u Srbiji, nasilje prema deci u našoj zemlji ima brojne oblike i javlja se u različitim kontekstima, u intimnom porodičnom okruženju, u školama, u institucijama u koje se deca smeštaju radi zaštite, u digitalnom prostoru i u zajednici.

 

Podelite vest: