Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na katastarskoj parceli 4300 Voždovac, Vojvode Skopljanca 37

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

OGLAŠAVA

JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NA KATASTARSKOJ PARCELI 4300 K.O.VOŽDOVAC U ULICI VOJVODE SKOPLjANCA BROJ 37 U BEOGRADU

1.JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 26. februara do 5. marta 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
2. Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je „URBAN HUB“D.O.O. iz Aranđelovca, Ul. Gavrila Principa br.8.
3. Zahtev Urbanističkog projekta podneo je „URBAN HUB“D.O.O. iz Aranđelovca u ime investitora „KORADO POINT“d.o.o. iz Beograda, Ul. Njegoševa br.92.
4. U toku javnog uvida, elaborat za javni uvid za potrebe izrade Urbanističkog projekta, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.
5. Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
6. Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Ivana Đurović d.i.a; Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Ul. kraljice Marije br. 1.
7. Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Ul. 27. marta br. 43-45, najkasnije do 5. marta 2021. godine.

Podelite vest: