KULTURA SEĆANjA-TOPOVSKE ŠUPE

Ispred nekadašnjeg nacističkog logora Topovske šupe, koji se nalazio na današnjoj Autokomandi, u Tabanovačkoj ulici broj 1, Centar za primenjenu istoriju postavio je info tablu sa podacima o logoru koji je bio aktivan između avgusta i novembra 1941. godine.

Logor Topovske šupe jedan je od prvih logora za Jevreje i Rome u Evropi. Prema postojećim izvorima, kroz ovaj logor prošlo je oko 5.000 muških Jevreja i oko 1.500 muških Roma. Svi su, osim retkih izuzetaka, ubijeni u masovnim streljanjima na stratištima oko Beograda.

Topovske šupe su pre Drugog svetskog rata bile deo nekadašnje kasarne Vojske Kraljevine Jugoslavije u kojem su se nalazili objekti za smeštaj vojske, konja i topova, po kojima su i dobile svoj naziv.

I pored toga što je na mestu bivšeg logora 2006. godine otvoren spomen – park, danas je lokacija zaboravljena, zapuštena i nepoznata široj javnosti, a memorijalne ploče koje su postavljene prethodnih godina su nestale.

Projekat za trajno očuvanje sećanja na žrtve logora pod nazivom Sačuvajmo topovske šupe ima za cilj izgradnju trajnog memorijala Topovske šupe. Projekat vodi Centar za primenjenu istoriju u saradnji sa organizacijom Culture and more iz Berlina i podršku Međunarodne alijanse za sećanje na holokaust (IHRA), Claims Conference i Savez jevrejskih opština Srbije.

Podelite vest: