ПРОЈЕКАТ ШКОЛЕ ,,МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“ ОСВОЈИО ПРВО МЕСТО НА РЕГИОНАЛНОМ КОНКУРСУ

Геолошка и хидрометеоролошка школа ,,Милутин Миланковић“ освојила је прво место на конкурсу Регионалне канцеларије за сарадњу са младима (RYCO) са својим пројектом „Гласови“.

Циљ овог пројекта je да се у средњим школама у три земље региона Западног Балкана (Црна Гора, Северна Македонија, Србија), путем процеса креативне драме као медијума,  премости јаз између школске праксе и потреба ученика у стварном животу. Односно, да се кроз увођење креативних програма као редовних активности трајно допринесе школама и будућим генерацијама ученика.

„У наредних девет месеци, до септембра 2020. године, ученици, наставници и педагози из Геолошке и хидрометеоролошке школе ,,Милутин Миланковић“ из Београда, Гимназије ,,Мирче Ацев“ из Прилепа и Прве средње стручне школе из Никшића, као и драмски уметници из БАЗААРТ-а оствариће бројне активности у оквиру Пројекта, како би изградили међусобно поверење и поштовање као модел добре праксе“, каже  координаторка пројекта „Гласови“ Весна Војводић Митровић.

Она истиче да је посебан фокус Пројекта  на оснаживању ученика да прихвате различитости као нужност друштвеног живота.

„Већина ученика средњих школа креће се само у свом матичном културном кругу и усваја вредности тог круга. Услед суженог опсега животног искуства, ученици су подложни предрасудама које шире медији, породица, заједница и шира околина, те међу њима често срећемо повишени национализам, ксенофобију, сексизам и сличне поједностављене ставове“, напомиње координаторка пројекта „Гласови“.

У оквиру активности биће организоване креативне драмске радионице,  камп за ученике, екскурзије, извођење представа , стварање збирке текстова насталих на радионицама и јавне дискусије са циљем да се ученици оснаже да аргументовано изнесу своје ставове.

Стручни семинар за наставнике и педагоге, једна је од активности која ће такође бити остварена, како би креативна драма као медиј постала део методологије у оквиру образовног процеса.

Директор школе „Милутин Миланковић“ Ненад Тодоровић, напомиње да ће овим пројектом бити обухваћен велики број ученика и наставника, родитеља и осталих учесника у средњошколском образовању.

„Очекујемо да ће укупно око 150 средњошколаца и 25 наставника бити посредно обухваћено креативним програмима, док ће до 60 наставника проћи програм обуке. Кроз рад на представама, биће обухваћено још 60-ак средњошколаца, и остала публика – око 300 појединаца“, каже Тодоровић и додаје да ће сарадња ученика, наставника и драмских уметника из Удружења уметника БАЗААРТ допринети обликовању иновативних приступа наставној пракси и омогућити да се чују гласови ученика, који треба да постану самосвесни, ангажовани грађани.

Поделите вест: