RADIONICE „OBRAZOVANjE ČUVA REPRODUKTIVNO ZDRAVLjE“ U RAKOVICA SELU

U prostorijama Mesne zajednice „Rakovica“ održane su radionice o očuvanju reproduktivnog zdravlja, namenjene mladim Romima i Romkinjama, u organizaciji Udruženja „Dionis“. U grupama od oko 25  učesnika, uzrasta od 12 do 30 godina, do sada je realizovano 10 radionica sa tematikom čiji je akcenat bio na jačanju obrazovanja  o zdravlju,  a radi podizanja kvaliteta života Roma. Projekat je podržao i finansirao gradski Sekretarijat za socijalnu zaštitu, a sprovodi se u periodu od 1. oktobra 2018. do 01. februara 2019. godine.

Radionice pod nazivom „Obrazovanje čuva reproduktivno zdravlje“ vodio je stručni tim doktora i pedagoga koji su osim teorijskog dela, govorili i o primerima iz prakse i uključivali su učesnike u diskusiju tokom cele radionice. Ovo je bila prilika da mladi nauče šta je reproduktivno zdravlje i kako ga sačuvati, kakvo je društvo u kojem mladi odrastaju, zašto je kontracepcija važna i sve o načinima zaštite. Oni su do novih saznanja došli kroz priču, igru i glumu određenih uloga, tzv. rol plej, uz primenu video i audio zapisa, kao i brojnih vežbi usmenog tipa.

Podelite vest: