ДОМАЋИНСКИМ ПОСЛОВАЊЕМ ОСТВАРЕНЕ УШТЕДЕ У БУЏЕТУ ОД 15 МИЛИОНА ДИНАРА

Домаћинским пословањем општина Вождовац је уштедела на свим расходима 15 милиона динара, колико представља износ средстава буџетског суфицита.

Приходи из свих извора буџета остварени су изнад плана, тако да проценат остварења прихода износи 102 одсто, док су расходи 79 одсто, констатовано је данас на 15. седници Скупштина ГО Вождовац на ком је донета Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета ГО Вождовац за 2017. годину, као и Одлука о ребалансу општинског буџета за 2018. годину.

Одборници су тајним гласањем донели Решење о избору Иване Томић Илић, дипл. инж. пословне информатике, за члана Већа општине Вождовац.

Поред тога, одборници су усвојили и предлоге решења о именовању управних и надзорних одбора ЈП „Пословни центар Вождовац“ и Установе Народни универзитет „Светозар Марковић“.

Већином гласова усвојен је и предлог одлуке о усвајању годишњег ликвидационог извештаја  Центра за културу и спорт „Шумице“ у ликвидацији за 2017. годину.

Поделите вест: