СА ПРИМЕНОМ ЗАКОНА О СТАНОВАЊУ УПОЗНАТО ВИШЕ ОД ХИЉАДУ ВОЖДОВЧАНА

Више од 1000 Вождовчана упознато је са применом Закона о становању и одржавању зграда на трибинама које је шест дана организовала општина Вождовац, једина општина која је организвала ову врсту едукације за грађане.

Директним разговорима са професионалним управницима и председником Скупштине општине Вождовац Александром Мирковићем, заинтересовани представници скупштина станара имали су прилику да сазнају све о поступку регистрације стамбене заједнице и избору  управника зграде.

Колико станара је довољно за одржавање скупштине станара? Колико је станара довољно да би се изабрао управник зграде? Каква су права подстанара? Где се налази списак професионалних управника? Колико и како ће се плаћати рад управника? – само су нека од бројних питања на која су стрпљиво одговарали професионални управници  Ђорђе Алексић, Дејан Вујичић, Драган Ајчевић и Гордана Стругар.

„Рок за формирање скупштина станара  и избор упрвника зграде истиче  12. децембра, до када све скупштине станара морају бити формиране“ – подсећа председник Скупштине општине Вождовац Александар Мирковић.

Према његовим речима, овај Закон би коначно требало да уведе ред у одржавању зграда јер ће, поред осталог, стамбене заједнице бити у обавези да донесу одлуку о висини накнаде која ће бити издвојена за хитне интервенције, текуће и инвестиционо одржавање. Путем инспекцијског надзора преко општинског комуналног инспектора, вршиће се надзор над применом Закона.

Како су појаснили професионални управници, Закон прописује обавезу да сви власници станова издвајају за трошкове одржавања  и предвиђа санкције у виду новчаних казни за прекршај у износу од 5.000 до 150.000 динара. Казне следе свима који и поред решења општинских инспектора, не омогуће несметано обављање радова, не дозволе пролаз кроз свој део зграде како би се приступило поправци, као и уколико не учествују у трошковима одржавања попут поправке крова, лифта и друго.

Поделите вест: