ULAGANjE U SAOBRAĆAJNU INFRASTRUKTURU, ŠKOLSTVO I ZDRAVSTVO – PRIORITET OPŠTINE

Danas je održana 7. sednica Skupštine gradske opštine Voždovac na kojoj je kao prva tačka dnevnog reda usvojena Odluka o drugom rebalansu budžeta GO Voždovac za 2017. godinu. Prema navodima rukovodioca Odeljenja za finansije Jelisavke Đurašinović, opštinski budžet je uvećan za čitavih 260 miliona dinara, a sve zahvaljujući predsedniku Aleksandru Saviću, koji je kao naredbodavac budžeta predložio dobre programe i projekte i ostvario odličnu saradnju sa Gradom Beogradom.

Tako će se od dela iznosa sredstava iz budžeta izvršiti finansiranje tekućeg održavanja osnovnih škola, vrtića i Doma kulture u Ripnju. Pored toga, sredstva će biti namenjena izradi projektne dokumentacije za zdravstvene ambulante na Banjici, u Ripnju i Kumodraž selu, kao i za rekonstrukciju ambulante Prnjavor – II faza.

Skupština je izglasala Odluku o nekategorisanim putevima kojom se uređuju pitanja rekonstrukcije, održavanja i korišćenja nekategorisanih puteva (seoskih, poljskih i drugih), kao i Odluku o površinama javne namene na području Gradske opštine Voždovac.

Član Veća opštine Voždovac zadužen za saobraćaj Relja Ognjenović objasnio je odbornicima da je za finansiranje projekta održavanja nekategorisanih puteva i prolaza izdvojen iznos od preko 100 miliona dinara, zahvaljujući čemu će  Opština,  koja će od sada imati ingerencije, moći da uredi sve površine od javnog značaja i interesa, a koje su ranije bile devastirane. „Ovo je kruna našeg rada u uspostavljanju odgovarajućeg sistema i transparentnog rada jedne lokalne samouprave. Naš plan je da u narednom periodu obnovimo sve nekategorisane puteve i rekonstruišemo javne površine i učinimo ih jednako lepim kao što je to u naselju „Stepa Stepanović“, našem najlepšem naselju na Voždovcu“ – rekao je Ognjenović u svom izlaganju.

Radi potrebe usklađivanja sa važećim pozitivnim propisima i to Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, odbornici su doneli Odluku o upravi Gradske opštine Voždovac. Takođe je doneto i Rešenje o imenovanju Miloša Đorđevića iz Beograda, za vršioca dužnosti direktora Doma kulture „Ripanj“.

Predsedavajući Skupštine Aleksandar Mirković podsetio je da su na dosadašnjim sednicama donete brojne odluke značajne za građane Voždovca. Ujedno je zamolio opoziocione odbornike pokreta Dveri da ubuduće daju konstruktivne predloge i amandmane, da se prethodno konsultuju sa opštinskim rukovodiocima i da se upoznaju pre sednice sa materijalom koji im se na vreme dostavlja. Takođe, Mirković je ponovo zamolio opozicione odbornike da pažljivo pročitaju Poslovnik o radu SO Voždovac, kako bi se upoznali sa načinom, pravima i obavezama rada odbornika i funkcionisanja Skupštine.

Podelite vest: