ЕКО ПАТРОЛА

Градска општина Вождовац има ангажовану “Еколошку патролу” – ЕКО ПАТРОЛА. Еко патрола општине Вождовац може да уреди одређене површине које нису у програму одржавања јавних предузећа, а уз координацију са градским јавним предузећима, може да преузме и део њиховог посла, ако је такав захтев у интересу грађана Вождовца.

На позив грађана Вождовца, радници Еко патроле могу да изађу на терен и помогну при:

1) Одржавању/уређењу површина јавне намене (јавне саобраћајне површине, јавне зелене површине, површине око објеката јавне намене)
2) Одржавању/уређењу површина у јавном коришћењу (слободне површине блока, слободне површине грађевинских парцела, отворени делови зграда намењени пешацима)

Радови за које је оспособљена Еко патрола су следећи:

– грабуљање/кошење траве и уклањање кошевине
– обрезивање/шишање шибља и живе ограде
– сеча сувих грана до 8 цм дебљине
– чишћење травњака, стаза и игралишта/пешчаника
– чишћење тротоара, прилаза зградама и паркинга
– ручно чишћење снега
– уклањање мањих депонија

Грађани Вождовац могу да се пријаве Градској општини Вождовац за уређење јавних површина, односно за изалазак на терен Еко патроле.

1) Телефонски:
Контакт телефон: 244-7420
2) Путем e-mail-а:
e-mail: ekopatrola@vozdovac.rs

У тексту мејла, оставите ваше податке и контакт телефон и у кратким цртама наведите проблем и локацију где је неопходан излазак Еко патроле.