JAVNI UVID  U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE PODRUČJA IZMEĐU ULICA: NOVE KUMODRAŠKE, DARVINOVE I BRAĆE JERKOVIĆ, GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC 

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt PDR područja između ulica: Nove kumodraške, Darvinove, i Braće Jerković, opština Voždovac

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 30.5.2024. godine, utvrdila Nacrt plana detaljne regulacije područja između ulica: Nove kumodraške, Darvinove i Braće Jerković, Gradska opština Voždovac sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 i 62/23)

oglašava
JAVNI UVID
U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE PODRUČJA IZMEĐU ULICA:
NOVE KUMODRAŠKE, DARVINOVE I BRAĆE JERKOVIĆ,
GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC 

sa
Izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

1. JAVNI UVID obaviće se od 17. juna do 17. jula 2024. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
2. JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se 5. septembra 2024. godine u 13 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), Beograd.
3. Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača Plana, utorkom i četvrtkom, od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave, 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
4. U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.
5. Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Kraljice Marije br. 1, zaključno sa 17. julom 2024. godine. 

Tekst i grafika

Podelite vest: