OBAVEŠTENjE O ZATVARANjU ZDRAVSTVENE STANICE „KUMODRAŽ I“

Obaveštavamo vas da se od ponedeljka 04.03.2024.godine zatvara objekat  Zdravstvena stanica „Kumodraž I“, ulica Vojvode Stepe 571. Lekari koji rade u Zdravstvenoj stanici „Kumodraž 1“ će sa svojim kartotekama biti preraspoređeni u druge objekte Doma zdravlja „Voždovac“ i to:

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika se preraspoređuje u:

  • Zdravstvenu ambulantu „Kumodraž III“, ulica Stara 1 u kojoj će raditi : dr Jelena Milošević i dr Snežana Ješić Gojak.

Za dodatne informacije kontakt telefoni 060/0805-791 i 062/8000-942

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece se preraspoređuje u:

  • Ogranak „dr Aleksandar Jeličić“, ulica Meštrovićeva 34 u kojoj će raditi: dr Marija Petrović – Odeljenje za zdravstvenu zaštitu školske dece.

Kontakt telefoni: 062/8091-044 i 011/2466-360

  • i Zdravstvenu stanicu „Stepa Stepanović“, ulica Šumadijske Divizije 10-14, u kojoj će raditi:

dr Svetlana Stojanović Tuvić.

Kontakt telefoni: 062/8000-925 i 011/7704-200

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu se preraspoređuje u:

  • Centralni objekt Doma zdravnja „Voždovac“, ulica Ustanička 16 u kojoj će raditi: dr Milena Jeličić

Telefon za informacije je 062/8057-258.

Raspored rada lekara istaknut je na sajtu Doma zdravlja „Voždovac“ u odeljku Nedeljni raspored rada lekara.

Podelite vest: