JAVNI POZIV ZA ENERGETSKU SANACIJU STAMBENIH I STAMBENO-POSLOVNIH ZGRADA

Sekretarijat za energetiku raspisao je javni poziv za izbor stambenih zajednica – kandidata za energetsku sanaciju stambenih i stambeno-poslovnih zgrada priključenih na sistem daljinskog grejanja komunalnih preduzeća na teritoriji Beograda.

Uslovi za učešće su sledeći:
1. Objekat ima upotrebnu dozvolu ili rešenje o ozakonjenju
2. Priključeni ste na sistem daljinskog grejanja (najmanje 75% stanova u vašoj zgradi)
3. U zgradi je više od pet stambenih jedinica
4. Zgrada nije pod zaštitom „Zavoda za zaštitu spomenika kulture“ ili pod prethodnom zaštitom
5. Najveći deo objekata namenjen je stanovanju
6. Upisani ste u registar stambenih zajednica
7. Dve trećine stanara je glasalo i donelo Odluku o učešću na javnom pozivu

Potrebna dokumentacija:
1. Popunjena potpisana prijava (preuzeta sa sajta-prilog 1)
2. Kopija upotrebne dozvole ili rešenje o ozakonjenju
3. Dokaz o registraciji stambene zajednice
4. Odluka stambene zajednice o energetskoj sanaciji stambene zgrade
5. Tabela sa specifičnom potrošnjom koju popunjava sekerterijat
6. Spisak vlasnika posebnih delova izdat od strane JKP „Infostan“
7. Potpisana izjava o saglasnosti da organ za potrebe postupka može izvršiti uvid o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija

Prijava se predaje
–  lično, na pisarnici Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta, Kraljice Marije 1 ili Tiršova 1
– preporučeno, putem pošte na adresu Tiršova 1,
– slanjem elektronske pošte na imejl: en.efikasnost@beograd.gov.rs.

Rok za prijavljivanje je 26. decembar.

Za sanaciju će biti dodeljeno 50% sredstava, a preostalih 50% će se plaćati odloženo na 120 mesečnih rata.

Tekst javnog poziva i propratnu dokumentaciju možete pogledati/preuzeti ovde:

Podelite vest: