Javna prezentacija UP za izgradnju stambenog objekta spratnosti 2PO+PR+3+PS na K.P. 7076 KO Voždovac, Bilećka br.28A

1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 17. do 24. novembra 2023. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
2. Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je preduzeće „IBM CONSULT” d.o.o., Subotička  br.23/2, Beograd.
3. Zahtev za potvrđivanje Urbanističkog projekta je podnelo preduzeće „IBM CONSULT” d.o.o. Subotička  br.23/2, Beograd a u ime investitora VIBE CONSTRUCTION d.o.o.  Ulica kneza od Semberije 10A Beograd.
4. U toku javnog uvida, elaborat za javni uvid za potrebe izrade Urbanističkog projekta, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici “Gradski oglasi”.
5. Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko-arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
6. Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Vesna Tešić, d.i.a; Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije br.1.
7. Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave na pisarnicu Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije br.1, najkasnije do 24. novembra 2023. godine.

Podelite vest: