POČINjU PRIJAVE ZA PRIVREMENE PRIKLjUČKE ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE OBJEKTE

Dragi Voždovčani,

od sutra, 15. septembra počinju prijave i podnošenje zahteva za priključenje nelegalno izgrađenih objekata na komunalnu infrastrukturu kreće. Prijave će trajati 30 dana, do 15. oktobra 2023. godine.

Podnošenje zahteva na teritoriji opštine Voždovac vrši se na posebno otvorenom  šalteru  Gradske opštine Voždovac, radnim danima od 8:00 do 16:00 časova. Šalter se nalazi u holu prizemlja u zgradi Opštine, glavni ulaz, Ustanička 53.

Voždovčani koji žive udaljenije od zgrade Opštine Voždovac, mogu preuzeti potrebne obrasce i dobiti informacije u svojim mesnim zajednicama: Kumodraž, Kumodraž 1, Banjica, Rakovica Selo, Jajinci, Beli Potok, Zuce, Pinosava i Ripanj, radnim danima od 8:00 do 16:00 časova.

Uredbom o načinu, uslovima i postupku za privremeno priključenje na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu i/ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju nezakonito izgrađenih objekata,priključenje na infrastrukturne mreže moguće je isključivo za vlasnike porodičnih stambenih objekata (porodični objekat je zgrada sa najviše dva stana) i vlasnike posebnih delova objekta – stanove (u stambenim i stambeno-poslovnim objektima) koji su izgradnjom, kupovinom ili na drugi zakonit način rešavali svoje stambeno pitanje. Moguće je podneti zahtev za priključenje na više infrastrukturnih mreža, ali je priključenje moguće za samo jedan objekat, odnosno jedan stan i to pod uslovom da je to jedina nepokretnost za stanovanje vlasnika i članova njegovog domaćinstva.

VLASNIK NEZAKONITO IZGRAĐENOG OBJEKTA PREDAJE:

-Uredno popunjen zahtev (zahtev preuzeti na pisarnici ili skinuti sa sajta opštine)
-Očitane ili kopirane lične karte vlasnika i svih članova domaćinstva
-Geodetski snimak u originalu (osim ukoliko je već dostavljen u postupku ozakonjenja)
-Izjavu vlasnika, overenu kod javnog beležnika, da je stambeni objekat  jedini objekat u njegovom vlasništvu, kojim trajno rešava svoje stambeno pitanje, odnosno da on i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju drugi objekat za stanovanje

-Dokaz o vlasništvu (ugovor o kupovini ili izgradnji stana, odnosno porodičnestambene zgrade; ugovor o kupovini objekta u izgradnji; ugovor o suinvestiranju izgradnje objekta; ugovor o zajedničkoj izgradnji; ugovor o poklonu; ugovor sa stambenom zajednicom o pretvaranju zajedničkih prostorija u stan ili nadziđivanju; pravnosnažno rešenje o nasleđivanju; ugovor o dugoročnom stambenom kreditu za kupovinu nepokretnosti ili nepokretnosti u izgradnji; pravnosnažnu sudsku presudu; drugu ispravu ili odluku nadležnog organa kojom se dokazuje pravo svojine na nepokretnosti).

-Ukoliko vlasnik objekta nema prebivalište u predmetnom stanu/objektu, dostavlja izjavu overenu kod javnog beležnika, da će se, odmah po privremenom priključenju, sa članovima svog porodičnog domaćinstva useliti u predmetni stan/objekat

Ako je za predmetni objekat pokrenut postupak ozakonjenja potrebno je u zahtevu napisati broj predmeta, ukoliko za predmetni objekat nije podnet zahtev za ozakonjenje vlasnik objekta, uz prethodno navedenu dokumentaciju, prilaže i

-Izjavu, overenu kod javnog beležnika, da je objekat izgrađen i da se koristi za stanovanje ili da postoji mogućnost za useljenje po priključenju na infrastrukturnu mrežu

Uputstvo za građane za priključenje nelegalno izgrađenih objekata na komunalnu infrastrukturu možete preuzeti na https://www.mgsi.gov.rs/sites/default/files/uputstvo_0.pdf

Više informacija možete naći na sajtu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

PREUZMITE FORMULARE:

ZAHTEV-ZA-PRIVREMENO-PRIKLjUČENjE-STAMBENE-ZAJEDNICE

ZAHTEV-ZA-PRIVREMENO-PRIKLjUČENjE-FIZIČKA-LICA

IZJAVA

Podelite vest: