USVOJEN BUDžET OPŠTINE VOŽDOVAC ZA 2023. GODINU

Na poslednjoj sednici Skupštine Gradske opštine Voždovac za ovu godinu usvojen je rebalans budžeta Gradske opštine Voždovac za 2022. godinu i budžet Gradske opštine Voždovac za 2023. godinu.

Usvojeni su i sledeći akti:

-kadrovski plan Gradske opštine Voždovac za 2023. godinu,

-plan rada Štaba za vanredne situacije na teritoriji Gradske opštine Voždovac za 2023. godinu.

Odlukom o izmenama i dopunama odluke o obrazovanju i utvrđivanju područja mesnih zajednica, konstituisana je nova mesna zajednica na području Gradske opštine Voždovac pod nazivom „Stepa Stepanović“.

Podelite vest: