SVETSKI DAN BEZ AUTOMOBILA U O.Š. FILIP FILIPOVIĆ

Đaci, nastavno osoblje i rukovodstvo O.Š. „Filip Filipović“ na opštini Voždovac pokazali su primer dobre prakse, sproveli su brojne aktivnosti i danas u školu došli trotinetima i biciklama.Time je škola pokazala da utiče na podizanje svesti kod dece o štetnosti izduvnih gasova.
Obeležavanjem Svetskog dana bez automobila, 22.septembra, ima se za cilj podizanje svesti građanstva o zagađenju životne okoline, ukazivanje na sve ozbiljnije klimatske probleme i sve veću štetu koju pravimo ozonskom omotaču, kao i promovisanje ekološkog i zdravog načina života.Ideja je ustanovljena tokom naftne krize 1973. godine, ali je inicijativa za obeležavanje ovog dana pokrenuta tek 1994. godine.Najveći zagađivači vazduha su motorna vozila, avio saobraćaj, fabrike, elektroenergetska postrojenja i domaćinstva koja se greju na drva, ugalj i naftu.
Ovim danom u svetu se pokušava skrenuti pažnja na pozitivne strane korišćenja alternativnih vidova prevoza, osim motorizovanog.
Podelite vest: