POČELE PRIJAVE ZA DOBROVOLjNO SLUŽENjE VOJNOG ROKA SA ORUŽJEM U 2022. GODINI

Zainteresovani kandidati za dobrovoljno služenje vojnog roka pod oružjem i vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire u 2022. godini mogu da podnesu svoje prijave u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Voždovac, Ustanička 64/IV sprat, radnim danima od 7:30 do 15:30 časova ili preko portala e-uprave, uz posedovanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata, ali i na šalterima Javnog preduzeća „Pošta Srbije“.

Pravo da šest meseci budu deo stroja Vojske Srbije imaju svi zdravstveno sposobni državljani naše zemlje koji u 2022. godini navršavaju od 19 do 30 godina, a koji prethodno nisu odslužili vojni rok sa oružjem.

Više informacija u vezi sa prijavljivanjem za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije u 2022. godini zainteresovani kandidati mogu da dobiju na sledećem linku: https://www.mod.gov.rs/cir/18092/javni-oglas-za-prijavu-kandidata-za-dobrovoljno-sluzenje-vojnog-roka-sa-oruzjem-18092

Podelite vest: