DOBROVOLjNO SLUŽENjE VOJNOG ROKA I POHAĐANjE KURSA ZA REZERVNE OFICIRE

Ministarstvo odbrane upućuje Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije.

Javni oglas je u 2021. godini stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti periodično, u skladu sa uputnim rokovima.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs.

Javni oglas

Spot “Napravi iskorak”

Podelite vest: