“O poreklu imena Zuce, kao i Vrčin i Ripanj postoji predanje koje prepričava jedan događaj iz turskog doba. Naime, pošto su se sela iz ove okoline u tom periodu često premeštala i imala nekoliko selišta, jedan turski spahija je, došavši na mesto gde je nekada bilo selo koje je u međuvremenu raseljeno, pitao seljake koji su tuda prolazili: „Ovde je bilo selo?” A oni su mu ogdovorili: „I na onom brdu zucau, na onom vrčau, a na onom ripau”. Smatra se da su po ovoj priči sela dobila imena. Isto tako se priča da je Zuce dobilo ime po divljim pčelama kojih je bilo puno u šupljem drveću po selu i okolo njega, pa po oponašanju zujanja pčela Turci su dali ime Zuce…” (iz Vikipedije).
Stara zgrada železničke stanice Zuce na pruzi Beograd – Požarevac. Izvor: crno-beli Beograd.

Podelite vest: