INFORMACIJE O UPISU U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Upis dece u prvi razred osnovne škole traje do kraja maja 2021. godine i  obavezan je za decu rođenu između 1.marta 2014. i 1. marta 2015. godine.

Ukoliko roditelji  žele da njihovo dete pođe ranije u školu, mogu da se prijave za proveru spremnosti za polazak u prvi razred.

Roditelji/zakonski zastupnici treba da preko portala e-Uprava izvrše prijavu deteta za upis u osnovnu školu, nakon čega će biti obavešteni o terminu za upis i testiranje.

Dokumentaciju potrebnu za upis deteta pribavljaće škola elektronskim putem: izvod iz matične knjige rođenih, prijavu mesta stanovanja za dete, dok se potvrda o završenom predškolskom programu koju izdaje vrtić prilaže naknadno.

–  Detaljno uputstvo za roditelje možete pogledati OVDE.

Podelite vest: