MEĐUNARODNI DAN TOLERANCIJE

Dan koji nas sve podseća na poštovanje i uvažavanje drugačijih od nas – obeležava se 16. novembra.

U Deklaraciji o toleranciji koju je 1995. godine definisala Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) stoji:

“Tolerancija je poštovanje, prihvatanje i uvažavanje bogatstva različitosti u svetskim kulturama, naša forma izražavanja i način da budemo ljudi. Ona je zasnovana na znanju, otvorenosti, komunikaciji i slobodi mišljenja, savesti i uverenju. Tolerancija je harmonija u različitostima. To nije samo moralna dužnost, to je takođe politički i zakonit zahtev. Tolerancija, vrlina koja mir može učiniti mogućim, doprinosi menjanju kulture rata u kulturu mira”.

Podelite vest: