МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ

Дан који нас све подсећа на поштовање и уважавање другачијих од нас – обележава се 16. новембра.

У Декларацији о толеранцији коју је 1995. године дефинисала Организација Уједињених нација за образовање, науку и културу (UNЕSCО) стоји:

“Толеранција је поштовање, прихватање и уважавање богатства различитости у светским културама, наша форма изражавања и начин да будемо људи. Она је заснована на знању, отворености, комуникацији и слободи мишљења, савести и уверењу. Толеранција је хармонија у различитостима. То није само морална дужност, то је такође политички и законит захтев. Толеранција, врлина која мир може учинити могућим, доприноси мењању културе рата у културу мира”.

Поделите вест: