ZAHTEV ZA KRETANjE LICA ZA VREME ZABRANE KRETANjA

Građani kojima je potrebna dozvola za kretanje, na stranici portala euprava.gov.rs treba da popune FORMULAR zahteva za izdavanje dozvole za kretanje u vreme zabrane kretanja.

Zahtev podnose građani kojima je potrebna dozvola za kretanje, jer vode brigu o korisnicima usluga (pomoć u kući – usluga socijalne zaštite, usluga socijalne zaštite personalni asistent ili ostalo).

Podelite vest: