USTANOVLjENA STALNA MANIFESTACIJA „EKO DANI NA VOŽDOVCU“

Na 8. sednici Skupštine opštine Voždovac, održanoj u petak 16. juna 2017. godine, odbornici su prihvatili predlog člana Veća Bojana Mladenovića, da se u stalne manifestacije u oblasti zaštite životne sredine uvrsti „Eko dani na Voždovcu“.

Mladenović je predlog obrazložio potrebom za unapređenjem životne sredine na području opštine Voždovac, kao i podizanjem ekološke svesti kod građana, privrednih društava i pravnih lica sa Voždovca. Pored toga, ova manifestacija ima za cilj doprinos poboljšanju kvaliteta života, stvaranju zelenih oaza unutar stambenih kompleksa u gradskom delu Opštine, unapređenju ekoloških, sportskih i ostalih društvenih sadržaja.

Pored toga, odbornici su izglasali Odluku o konsolidovanom završnom računu budžeta GO Voždovac za 2016. godinu, kao i Odluku o trećem rebalansu budžeta za 2017. godinu. Rebalans je predložen da bi se u prihodnoj strani budžeta uključili transferi od Republike za finansiranje aktivnosti Povereništva za izbegla i raseljena lica, kao i transferi Skupštine grada za pokriće troškova rada sliužbe matičara.

Na današnjoj sednici Skupštine doneto je Rešenje o imenovanju Zorana Ivaniša za direktora Ustanove „Voždovački centar-Šumice“, dok je za direktora Javnog preduzeća „Poslovni centar-Voždovac“, imenovan Milan Tadić.

Podelite vest: