ODRŽANA KONSTITUTIVNA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC

Na konstitutivnoj sednici Skupštine gradske opštine Voždovac, održanoj u utorak, 21. januara 2014. godine, verifikovani su mandati odbornika Skupštine gradske opštine Voždovac izabranim na lokalnim izborima održanim 15.12.2013. godine, a na osnovu izveštaja Verifikacionog odbora.

Odbornici su na sednici Skupštine prvo izvršili izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Voždovac.

U okviru poslednje tačke dnevnog reda Skupština je izvršila postavljenje sekretara i zamenika sekretara Skupštine gradske opštine Voždovac.

Aleksandar Mirković postavljen je za predsednika Skupštine gradske opštine Voždovac, a Milan Rajković za zamenika predsednika Skupštine.
Za sekretara Skupštine postavljen je Branko Nedeljković, dok je zamenik sekretara Bojana Radaković.

Podelite vest: