JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE JAJINACA

Komisija za planove Skupštine grada Beograda oglasila je javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije područja Jajinci – celina D u opštini Voždovac sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu. Plan će biti izložen u zgradi Gradske uprave grada Beograda u Ulici 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) do 7. februara, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Beograda održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda u Ulici 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) 25. marta u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku mogu ih obrazložiti pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Primedbe na planirana rešenja mogu se pismeno dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, 27. marta 43-45, najkasnije do 7. februara. U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu grada Beogradawww.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

Podelite vest: