PROTOKOL O SARADNjI SRPSKO AZERBEJDžANSKE PRIVREDNE KOMORE I KLUBA PRIVREDNIKA OPŠTINE VOŽDOVAC

U sali veća GO Voždovac 10.12.2013. godine potpisan je protokol o saradnji između Srpsko Azerbejdžanske privredne komore i Kluba privrednika opštine Voždovac. U ime Srpsko Azerbejdžanske privredne komore protokol je potpisao predsednik g-din Miroslav Crnogorac, a u ime Kluba privrednika opštine Voždovac predsednik g-din Stanisav Gajić i rukovodilac odseka za saradnju sa inostranstvom i dijasporom g-đa Natalija Vasić.

Potpisivanju su prisustvovali i savetnik ambasadora Republike Azerbejdžan g-din Anar Adžanov, predsednik Centra poslovnih inicijativa preduzetnika g-din Slobodan Šarenac, savetnik direktora Privredne komore Beograda g-din Slobodan Simi, predstavnici GO Voždovac i veći broj privrednika članova Kluba privrednika opštine Voždovac. Srpsko Azerbejdžanska privredna komora i Klub privrednika opštine Voždovac će zajednički raditi na razvijanju zajedničkih tačaka za uspešnu, uzajamno korisnu i isplativu saradnju.

Podelite vest: