POTPISIVANJE UGOVORA SA NVO

Svečano potpisivanje ugovora opštine Voždovac sa nevladinim organizacijama i udruženjima koja su konkurisala za novčana sredstva radi finansiranja njihovih projekata iz opštinskog budžeta održano je u četvrtak, 22. jula 2010. godine, u GO Voždovac. Opština je ukupno dodelila 700.000 dinara za 42 projekta iz šest oblasti.

FINANSIRANjE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ BUDžETA GO VOŽDOVAC JUL 2010. god.

Gradska opština Voždovac u 2010. godini će finansirati projekte nevladinih organizacija iz budžeta GO Voždovac u vrednosti od 700.000,00 dinara iz sledećih oblasti:

– socijalno humanitarne aktivnosti (podrška socijalno ugroženim građanima, podrška starim i osobama sa invaliditetom, podrška osobama ometenim u razvoju): 5 projekata, 75.000,00 din.
– program za omladinu i sport: 3 projekta, 90.000,00 din.
– kultura i baština: 9 projekata, 175.000,00 din.
– afirmacija ljudskih prava i manjina: 7 projekata, 100.000,00 din.
– ekologija i zaštita životne sredine: 5 projekata, 100.000,00 din.
– programi za predškolsku i školsku decu: 13 projekata, 160.000,00 din.
—————————————————————————————————-
28 NVO sa 42 projekta

Podelite vest: