UNIVERZITET SINGIDUNUM

Prvi fakultet u sastavu Univerziteta Singidunum osnovan je 1999. godine, a Univerzitet je formiran rešenjem Republičkog Saveta za razvoj univerzitetskog obrazovanja broj 612-00-663/2004-04 Ministarstva prosvete i sporta Vlade Republike Srbije www.msp.sr.gov.yu

Univerzitet Singidunum je nastao sa željom da budućoj poslovnoj eliti Srbije i okolnih država obezbedi moderna znanja koja će obrazovati kompetentne i sposobne lidere da grade uspešne karijere i doprinesu razvoju svog poslovnog okruženja.

U poslednjih osam godina fakulteti u sastavu Univerziteta Singidunum postali su lideri u kvalitetu i promociji novih veština i znanja.

U sastavu Univerziteta su:
– Fakulteti kao delovi integrisanog univerziteta Singidunum:
– Poslovni fakultet u Beogradu (PFB)
– Fakultet za informatiku i menadžment (FIM)
– Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment (FTHM)
– Poslovni fakultet u Valjevu (PFV)
– Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje (FFMO)
– Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA)
– Fakultet za medije i komunikaciju (FMK)
– Fakultet za primenjenu ekologiju (FUTURA)
– Fakultet za pravno-političke studije (FEPPS), Sremska Kamenica

Univerzitet ima dva departmana koji organizuju integrisanu nastavno-naučnu delatnost:

– Departman integrisanih osnovnih akademskih studija
– Departman za poslediplomske studije i međunarodnu saradnju

Na fakultetima Univerziteta Singidunum organizuju se osnovne akademske trogodišnje i četvorogodišnje studije, kao i poslediplomske jednogodišnje master studije i trogodišnje doktorske studije.

U skladu sa savremenim tendencijama u sferi visokog obrazovanja, na principima Bolonjske deklaracije, a na osnovu mogućnosti koje je dao novi Zakon o visokom obrazovanju Republike Srbije, Univerzitet Singidunum nudi koncept integrisanih studija u kome su prve dve godine zajedničke a poslednje dve usko stručne.

Nastavni planovi i programi usklađeni su sa principima Bolonjske deklaracije uvođenjem evropskog sistema prenosa bodova (ECTS – European Credit Transfer System).

Praktične vežbe iz informatičkih predmeta usaglašene su sa programom za sticanje ECDL (European Computer Driving Licence) sertifikata u okviru evropske inicijative za standardizaciju obuke i testiranja znanja rada na računaru.

Na integrisanom Univerzitetu Singidunum u Beogradu, Subotici i Nišu postoji i mogućnost studiranja putem interneta (Distance Learning System).

Poslovni fakultet u Valjevu je prvi akreditovani fakultet u Srbiji po novom Zakonu o visokom obrazovanju.

Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment je dobio akreditaciju Ministarstva nauke Republike Srbije za obavljanje naučno-istraživačke delatnosti od opšteg interesa i na taj način i zvanično dobio potvrdu kvaliteta svojih studija.

Na fakultetima Univerziteta Singidunum studira oko 6 000 studenata. Univerzitet raspolaže sa 12.000 m² kvalitetnog prostora, koji je opremljen potrebnom računarskom i internet infrastrukturom, audio-video i drugom opremom neophodnom za savremenu realizaciju nastavnih aktivnosti: 10 amfiteatara, 20 sala za predavanja, 5 računarskih i internet centara, centar za strane jezike, biblioteka, bežični Internet, kabineti za konsultacije, banka, stomatološka ordinacija, studentski kafe – restoran i drugi sadržaji.

Od početka osnivanja Univerzitet Singidunum organizuje različite sportsko-rekreativne aktivnosti. Osnovane su fudbalska, košarkaška i odbojkaška ekipa, koje su predsta-vljale Univerzitet na mnogim gradskim i međuuniverzitetskim takmičenjima.

MISIJA

Univerzitet Singidunum permanentno prati savremene naučne tokove i dostignuća, i prenosi znanja studentima kroz savremene nastavne planove i programe.

Misija Univerziteta Singidunum je da omogući prenošenje savremenih znanja, metoda i naučnih tehnika koje se primenjuju u razvijenim univerzitetskim centrima evropskih zemalja ali i da preuzme dobre tekovine sistema visokog obrazovanja državnih univerziteta u zemlji.

Diplomci Univerziteta Singidunum su stručnjaci za pojedine oblasti, koji svojim znanjima pomažu društveni, privredni razvoj i modernizaciju Srbije a istovremeno uspešno grade svoje profesionalne karijere.

Znanje je ponovo na ceni, pridružite se najboljima!
KONTAKT
Adresa: Danijelova 32, Beograd, Srbija
Telefon: 011/3093 220, 3093 206, 3093 208 Fax: 011/3093 294
Website: www.singidunum.ac.yu
E-mail: office@singidunum.ac.yu

Podelite vest: