OPŠTINA VOŽDOVAC POMAŽE PROJEKTE NVO

Goran Šehović je izjavio kako je Agencija gradske uprave za saradnju sa NVO pokrenula inicijativu koja će pomoći da se sagleda stanje NVO sektora. Takođe naveo je da je veoma zadovoljan saradnjom sa opštinom Voždovac , koja može biti primer ostalim opštinama po najboljem i transparentnom načinu raspodele sredstava NVO. Najavio je da je planirano da se za NVO sledeće godine izdvoji iznos od 1.800.000 din. u opštini Voždovac, a da će konačna cifra biti određena usvajanjem budžeta.
  
Predsednik opštine Voždovac Goran Lukačević je naveo kako je ovog puta za finansiranje projekata 24 NVO, sa 32 programa, iz budžeta GO Voždovac izdvojeno 700.000 dinara, kao i da je u planu da se izdvoji više sredstava, već u prvom kvartalu 2008. godine. Na ovaj način Opština je sagledala rad i potrebe sektora NVO na svojoj teritoriji, tako da će sledeći konkurs biti kvalitetnije sprovoden uz još bolje ideje.
  
Odlukom o budžetu GO Voždovac za 2007. godinu, sa pozicije “učešće u finansiranju projekata neprofitnih organizacija i udruženja”, iz budžeta GO Voždovac odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 700.000 dinara za finansiranje 32 projekta 24 nevladine organizacije. i udruženja”, iz budžeta GO Voždovac odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 700.000 dinara za finansiranje projekata 32 nevladine organizacije. Komisija za sprovođenje javnog konkursa, je na sednici održanoj 5.11.2007. god. je sačinila i dostavila predsedniku GO Voždovac predlog odluke – listu NVO i udruženja čije projekte bi trebalo finansijski podržati.

Podelite vest: