OTKRIVENI ARHEOLOŠKI OSTACI U RAKOVICA SELU

Na inicijativu stanovnika sela Rakovica krajem avgusta o.g. započela su arheološka iskopavanja na starom Kragujevačkom putu, iznad naselja nedaleko od Avale.

Lokalitet Stari manastir u Selu Rakovica lociran je oko 300 m JI od kompleksa spomen parka u Jajincima, neposredno pored starog puta koji je od sela Rakovice vodio za Kumodraž.

Otvoreno je ukupno 9 arheoloških sondi i istražena je površina od oko 150 m2.

Iskopavanjem je konstatovano da postoje tri kulturna horizonta.

1. Najmlađi horizont može se hronološki opredeliti u period od 18. – 19. veka, gde su najizraženiji delimični ostaci 2 objekta građenih od kamena i opeke. Ovde su otkriveni i fragmenti keramičkih posuda i drugog pokretnog arheološkog materijala oovog perioda.

2. Drugi horizont su delimično sačuvani ostaci jednog objekta drvene konstrukcije sa sačuvanim negativima zidova i jednog stuba koji bi se na osnovu keramičkog materijala mogao opredeliti u vreme 14. – 15. veka. Ovom horizontu pripadala bi i jedna jama i 7 otkrivenih skeletnih grobova, što ukazuje na blizinu nekog sakralnog prostora, u ovom slučaju verovatno ostatka starog manastira Rakovica.

3. Najznačajniji nalaz predstavljaju ostaci praistorijskog sloja bogatog keramičkim nalazima konstatovanih u najstarijem horizontu koji se mogu vremenski opredeliti u prelaz neolita u eneolit – bakarno doba, oko 3.000 g.. pre n.e). Bogat sloj ukazuje da se na velikoj površini koju zahvata lokalitet mogu očekivati ostaci praistorijskih kuća.

Arheološki ostaci koji su do sada iskopani daju indiciju da je na ovom mestu postojao manastir, izgrađen u drugoj polovini 14. veka, o čemu postoje i zapisi u knjizi o manastiru Rakovica, koja je štampana 1909. godina u Beogradu. Prema pisanim izvorima, prvobitni manastir Rakovica nastao je u vreme vladavine kneza Lazara, a izgradnju sakralnog objekta je pomogao njegov zet vojvoda Radul I Crni, koji je vladao od 1377. do 1385. godine.

Pomoćnik v.d. gradonačelnika Beograda Gorica Mojović, izjavila je ovom prilikom da je Grad uvrstio u program rada Sekretarijata za kulturu ovaj arheološki istraživački rad, zahvaljujući inicijativi samih građana sela Rakovice i Odbora za obeležavanje nekadašnjeg mesta manastira Rakovica. Za arheološka istraživanja na ovom lokalitetu Grad je izdvojio 1.058.000 dinara.

O ovim značajnim arheološkim istraživanjima govorio je arhelog Zoran Simić ispred Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, koji se zahvalio na velikom razumevanju Grada i materijlanoj pomoći koja je omogućila da se ova istraživanja sprovedu.

Podelite vest: