ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН

Локални омбудсман


Маша Марјановић- заменик Локалног омбудсмана

Дипломирани правник са положеним правосудним испитом
II спрат, канцеларија 87
Тел. 244-4247

Локални омбудсман покреће поступак по притужби грађана или по сопственој иницијативи.
По притужби грађана, Локални омбудсман покреће поступак у случају повреде индивидуалних или колективних права и интереса грађана када су она повређена:
актом, радњом или нечињењем општинске управе, јавног правобранилаштва и јавних служби које је основала Градска општина Вождовац.

Ако утврди пропуст, односно неправилност, Локални омбудсман ће захтевати да се грешка исправи и предложити начин за то.

Пре подношења притужбе подносилац је дужан да покуша да заштити своја права у одговарајућем поступку. Услов за покретање поступка од стране Локалног омбудсмана је да су исцрпљена сва правна средства против предмета притужбе. Уколико то није учинио, Локални омбудсман ће подносиоца упутити на покретање одговарајућег правног поступка, ако је такав поступак предвиђен, и неће покретати поступак док не буду исцрпљена сва правна средства.

Како до Локалног омбудсмана?

Свако физичко или правно, домаће или страно лице може да поднесе притужбу Локалном омбудсману Градске општине Вождовац, Устаничка бр. 53.

Притужба се подноси :
– у писаној форми (попуњавањем обрасца који се може преузети са сајта или у Услужном центру општине Вождовац)
– путем елекронске поште – e-mail: ombudsman@vozdovac.rs Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јаваскрипт да би сте је видели.
– усмено (уз претходно заказивање на телефон 011/244-2877)
уторком и четвртком 10 до 14 часова.

На записник и на подношења притужбе се не плаћа никаква такса, нити било каква друга накнада.

У име малолетног детета притужбу може поднети његов родитељ или законски заступник, а у име правног лица – лице овлашћено за заступање.
Анонимне притужбе се неће процесуирати.