ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН

Заштитник грађана – Омбудсман

Vesna-GojkovicВесна Гојковић – Заштитник грађана
Дипломирани правник са положеним правосудним испитом

Приземље, соба 24
Тел. 244-2877
Е-пошта: ombudsman@vozdovac.rs


Маша Марјановић- заменик Заштитника грађана

Дипломирани правник са положеним правосудним испитом
Приземље, соба 24
Тел. 244-2877


Заштитник грађана – Омбудсман покреће поступак по притужби грађана или по сопственој иницијативи.

По притужби грађана, Заштитник грађана покреће поступак у случају повреде индивидуалних или колективних права и интереса грађана када су она повређена:
актом, радњом или нечињењем општинске управе, јавног правобранилаштва и јавних служби које је основала Градска општина Вождовац.

Ако утврди пропуст, односно неправилност, Заштитник грађана ће захтевати да се грешка исправи и предложити начин за то.

Пре подношења притужбе подносилац је дужан да покуша да заштити своја права у одговарајућем поступку. Услов за покретање поступка од стране Заштитника грађана је да су исцрпљена сва правна средства против предмета притужбе. Уколико то није учинио, Заштитник грађана ће подносиоца упутити на покретање одговарајућег правног поступка, ако је такав поступак предвиђен, и неће покретати поступак док не буду исцрпљена сва правна средства.

Како до Заштитника грађана?

Свако физичко или правно, домаће или страно лице може да поднесе притужбу Заштитнику грађана Градске општине Вождовац, Устаничка бр. 53.

Притужба се подноси :
– у писаној форми (попуњавањем обрасца који се може преузети са сајта или у Услужном центру општине Вождовац)
– путем елекронске поште – e-mail: ombudsman@vozdovac.rs Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јавасцрипт да би сте је видели.
– усмено (уз претходно заказивање на телефон 011/244-2877)
уторком и четвртком 10 до 14 часова.

На записник и на подношења притужбе се не плаћа никаква такса, нити било каква друга накнада.

У име малолетног детета притужбу може поднети његов родитељ или законски заступник, а у име правног лица – лице овлашћено за заступање.
Анонимне притужбе се неће процесуирати.