ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

Заменик председника ГО Вождовац
Звонко Трајковић

Биографија

Рођен je 29.03.1955. године у Гњилану. По образовању дипл. инж. електротехнике. Од 1982. до 1989. године радио у диспечерском центру ЕПС-а Косова. Од 1989. до 1998. године радио у предузећу “Слобода” из Обреновца на месту руководиоца Службе за пројектовање, извођење и одржавање електро инсталација на јавним објектима. У истом предузећу на месту директора радио у периоду од 1998. до 2000. године. У ЈКП “Београдски водовод и канализација” од 2001. до 2014. године радио као руководилац Погона аутоматике и електро одржавања у Сектору одржавања, а у периоду од 2014. до 2018. године као директор Сектора одржавања.
На Скупштини општине Вождовац одржаној дана 14.09.2018. године изабран је за заменика председника ГО Вождовац.

Контакт тел.: 244-0686
E-пошта: zam.predsednik@vozdovac.rs