Заменик председника Скупштине ГО Вождовац

Бисера Пејчић

Канцеларија бр. 82
Е-пошта: bisera.pejcic@vozdovac.rs

 

 

                                 БИОГРАФИЈА
Рођенa 8. мaja 1979. у Београду. По струци је дипломирани економиста. Дипломиралa је на Високој школи за пословну економију и предузетништво у Београду 2012. године.
Од октобра 2013. године до децембра 2020. године радила у ГО Нови Београд у Одељењу за буџет и финансије. Од 2016. године је члан Надзорног одбора ЈП СЦ “11.април”.

Од јануара 2021. године ради у Министарству за бригу о породици и демографију као шеф Групе за финансијске и рачуноводствене послове и послове јавних набавки.

На седници Скупштине ГО Вождовац одржаној 3. септембра 2021. године изабрана је за заменика председника Скупштине.