ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГО ВОЖДОВАЦ

Сандра Бакић

Е-пошта: sandra.ignjatovic@vozdovac.rs

 


БИОГРАФИЈА

Рођена 25. новембра 1986. године у Београду. Похађала Трећу београдску гимназију. Након завршеног Правног факултета, Универзитета Унион у Београду, приправнички стаж обављала у Државном правобранилаштву у периоду од марта 2014. до марта 2015. године. Након тога прелази у адвокатску канцеларију где је обављала послове адвокатског приправника све до јула 2016. године. У периоду од јула до децембра 2016. године била је запослена у ауто осигуравајућој кући „V&V d.o.o.“. У периоду од марта до септембра 2017. године била је ангажована у Служби за управљање кадровима Владе Републике Србије – Жалбена комисија Владе. У периоду од априла 2018. до октобра 2020. године запослена је у Министарству омладине и спорта – Секретаријат министарства, где је обављала послове из области управљања кадровима. На седници Већа Општине одржаној дана 14.10.2020. године, постављена је на место заменика начелника Управе на период од пет година.
Говори енглески језик.