УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК

Одељење за општу управу
Oдсек за општу управу
Бирачки спискови

Решење о упису/изменама личних података грађана врши се лично, сваког радног дана у времену од 08 до 16 часова.
Телефон за информације: 011/245-8890

Потребна документа: 
– Важећа лична карта