УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК

Обавештење бирачима

Одељење за општу управу
Одсек за кадровска питања, нормативно-правне послове и општу управу
Бирачки спискови

Устаничка 53,
Приземље, канцеларија бр. 37,
Телефон за информације: 011/245-8890

Решење о упису/изменама личних података грађана врши се лично, сваког радног дана у времену од 08 до 16 часова.

Потребна документа: 
– Важећа лична карта

Обавештење за грађане о предстојећим изборима за чланове националних савета националних мањина 2022. године